De Living

IMG_20160509_101839.jpg

De Living is de persoonlijke website van historicus en godsdienstleraar Jan Maes waar hij links op plaatst die verband houden met zijn onderzoek naar de holocaust/Shoah (in België) én waar hij zijn lesmateriaal op plaatst.
Leerlingen uit het Stedelijk Onderwijs die les van hem krijgen, vinden op dit forum onder de rubriek "godsdienst" hun (video)cursussen voor het 3e, 4e, 5e , 6e en 7e jaar terug. Die cursussen zijn opgebouwd en gebaseerd op het geactualiseerde Leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het secundair onderwijs, Mechelen, 2019. De cursussen worden permanent up-to-date gehouden en bijgewerkt. Ook collega's en andere geïnteresseerden kunnen hier terecht voor interessante links naar videofragmenten die te denken geven.        

Het forum van De Living was in oorsprong gekoppeld aan een fysieke ruimte die als vaklokaal godsdienst ook was ingericht als een erg gezellige, huiselijke living. In september 2018 werd het lokaal leeggehaald toen Jan Maes ervoor koos om te gaan lesgeven in het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen. Sindsdien wil het forum enkel nog als een droom van een fantastisch idee in de geesten van mensen verder leven, en wil het een inspirerende en stimulerende virtuele ruimte zijn voor alle meerwaardezoekers, voor leerlingen met pit, met spirit, die diepgang zoeken via topliteratuur, via boeiende getuigenissen, warme gesprekken en spitse debatten, via concerten van schoonheid en troost, via beklijvende films en uitdagende documentaires of via filosofiecursussen: "the place to be".

Met deze website willen we De Living dan ook op virtuele wijze openstellen voor de leerlingen, in de hoop dat elke geïnteresseerde meerwaardezoeker hier nog vele aangename uren in komt doorbrengen. In de hoop dat het enthousiasme aanstekelijk werkt ...

Jan Maes

Leraar godsdienst, 

historicus en godsdienstwetenschapper, 

gids in Kazerne Dossin, Holocaust Museum, Mechelen   

wetenschappelijk medewerker aan de Stichting voor de Eigentijdse Herinnering/Fondation de la Mémoire Contemporaine, Brussel   

doctoraatsstudent aan de KU Leuven, Faculteit Theologie en Religiestudies, onderzoekseenheid Geschiedenis van kerk en Theologie, Leuven  

met als onderwerp: Rien ne va plus! Een historische reconstructie en analyse van risicovolle keuzes op leven en dood van Joodse slachtoffers en hun confessionele en niet-confessionele redders op basis van naoorlogse strafdossiers van leden bij de Sipo-SD van Brussel en Antwerpen.